DZIECI ZAMOJSZCZYZNY
 
 
Strona główna:

STOWARZYSZENIE DZIECI ZAMOJSZCZYZNY
ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ

ul. T. Kościuszki 28,    23-400 BIŁGORAJ

 telefon:   +48 606 207 860 
e-mail: sdzzb.hskubisz@onet.pl
          henryk.skubisz@wp.pl


<SPANstyle="color:#FF0000;"><SCRIPT language=javascript><!--
document.write (unescape (''))
//--></SCRIPT></SPAN>

Biuro czynne: od poniedziałku do czwartku
  w godz. 8:00 do 12:00


Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS0000055030

REGON:951086583                NIP: 918-18-90-372


Stowarzyszenie skupia członków, którzy w czasie II wojny światowej zamieszkiwali lub obecnie zamieszkują na terenie powiatu biłgorajskiego i byli represjonowani przez okupanta hitlerowskiego jako dzieci w latach 1942do 1945 roku.
Zasięg działania - teren Rzeczpospolitej Polski.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. dokumentowanie prawdy historycznej o losach dzieci w czasie II wojny światowej.
2. reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów władzy administracji
państwowej i samorządowej.
  
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. gromadzenie dokumentacji dotyczącej doznanych represji przez okupanta
hitlerowskiego w czasie II wojny światowej,
2. organizowanie i udzielanie pomocy socjalnej członkom Stowarzyszenia żyjącym
w trudnych warunkach materialnych, 
3. prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia
  i obowiązującymi przepisami,
4. propagowanie działalności statutowej w środkach masowego przekazu,
5. organizowanie spotkań, sympozjów i odczytów,
6. inicjowanie pracy społecznej, twórczej, kulturalnej, pamiętnikarskiej
    i publicystycznej oraz tworzenie klubów zainteresowań,
7. opiekę nad miejscami upamiętniającymi martyrologię Dzieci    Zamojszczyzny,
8. organizowanie spotkań z młodzieżą, społeczeństwem dla pogłębienia pamięci
o męczeństwie dzieci w czasie II wojny światowej.
 

                 WYDARZENIA 2013 roku

1. Spotkanie opłatkowe - podstrona ,,Wydarzenia od 2012 r."

2. 69. rocznica likwidacji obozu Majdanek - podstrona

    ,,Wydarzenia    od 2012 r."

3. Wczasy na terenie Niemiec - podstrona ,, Wczasy w Niemczech

    cz.II"

4. 70. rocznica likwidacji obozu w Zwierzyńcu - podstrona

    ,,Wydarzenia od 2012 r."

5. Uroczystości religijne na Majdanku - podstrona ,, Wydarzenia

     2013 r."

6. 74. rocznica walk wrześniowych pod Aleksandrowem -

    podstrona ,,Wydarzenia  2013 r


                        Wydarzenia 2014 r.

1. Spotkanie opłatkowe - podstrona wydarzenia 2013 i 2014 r.

2. 70. rocznica wyzwolenia Majdanka - podstrona wydarzenia

    2013 - 2014

3. 71. rocznica rozpoczęcia likwidacji obozu w Zwierzyńcu -

    podstrona wydarzenia 2013 - 2014

4. 70. rocznica likwidacji obozu Majdanek -

    - podstrona wydarzenia 2013 - 2014licznikZaslepka

WYDARZENIA  2015 r.

1. Spotkanie opłatkowe - poniżej link do zdjęć


2.Rocznica wysiedleń Józefowa - podstrona wydarzenia 2015 r.
3. 71. rocznica bitwy pod Osuchami - podstrona wydarzenia
         
2013 do 2015 r.
4. 71. rocznica likwidacji obozu MAJDANEK - podstrona wydarzenia
     2013 do 2015 r.
5. 72. rocznica likwidacji obozu w Zwierzyńcu