DZIECI ZAMOJSZCZYZNY
 
 

WYDARZENIA OD 2012 R
 OPŁATEK 2012 R.

 W dniu 11 stycznia w Domu Pomocy dla Kombatantów w Biłgoraju, przy ul. Komorowskiego odbyło się SPOTKANIE OPŁATKOWE.

O godz. 9:00 w kaplicy Domu Kombatanta została odprawiona msza święta. Modlono się za zmarłych członków Dzieci Zamojszczyzny Ziemi Biłgorajskiej. Zmarli w roku ubiegłym zostali wymienieni z nazwiska i imienia oraz o Błogosławieństwo Boże na Nowy rozpoczęty Rok.

Msze świętą odprawił ksiądz dr Andrzej Niedużok Dyrektor Liceum Katolickiego w Biłgoraju.

W uroczystościach wzięło udział 52 członków oraz pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.

Władze samorządowe reprezentowane były przez Starostę Biłgorajskiego - Pana Mariana Tokarskiego oraz Burmistrza Miasta Biłgoraj Pana Janusza Rosłana.  W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów Pani Maria Piętak.

Po mszy świętej w kaplicy nastąpiło połamanie się opłatkiem.

OPŁATEK 2012 R.
Foto
Foto
Foto

ZWIERZYNIEC 2012 R.
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

 JASNA GÓRA

Po raz 41. Ogólnopolska Pielgrzymka Kombatantów zgromadziła pod jasnogórskim Szczytem nieliczną już grupę starszych wiekiem mężczyzn i kobiet, wśród uczestników była   nasza grupa.


Pielgrzymka odbyła się w dniach 8 do 9 września.

W pierwszym dniu odwiedziliśmy sanktuarium w Świętej Annie i Gidlach.

W drugim dniu o godz. 11;00 pod szczytem odprawiona został msza święta.

W pielgrzymce uczestniczyło 44 członków Stowarzyszenia.

 MAJDANEK 2012

W dniu 16 września odbyły się uroczystości religijne na Majdanku.

Uroczystości zostały rozpoczęte o godz. 10,15 procesja różańcową z kościoła pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe pod pomnik Walki i Męczeństwa na Majdanku.

godz o godz. 11;00 została odprawiona msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa seniora Stanisława Wielgusa w intencji pomordowanych w obozie koncentracyjnym na Majdanku, innych hitlerowskich miejscach kaźni oraz lagrach i więzieniach stalinowskich.

Homilie wygłosił ksiądz Arcybiskup Stanisław Wielgus.

Stowarzyszenie nasze reprezentowane było przez poczet sztandarowy w osobach: Stanisława Kurowskiego, Krystynę Zygmunt i Józefę Tutka.

Dar ołtarza w imieniu Stowarzyszenia (kosz kwiatów) złożyli: Henryk Skubisz i Bolesław
                 70. ROCZNICA WYSIEDLEŃ ZAMOJSZCZYZNY

24 listopada 2012 r. w Lublinie odbyły się uroczystości patriotyczno - religijne związane z 70. rocznicą rozpoczęcia pacyfikacji i wysiedleń Zamojszczyzny.

O godz. 11;00 odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia i władz przy tablicy ,,Dzieci Zamojszczyzny" na dworcu kolejowym w Lublinie przy peronie nr 1

Po krótkim przemówieniu, złożono w podzięce kolejarzom wiązanki kwiatów.

O godz. 13;00 w kaplicy cmentarnej, przy ul. Lipowej została odprawiona uroczysta msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. kanonika Józefa Bednarskiego, proboszcza parafii z Dąbrowicy k/Biłgoraja.

Po mszy w procesji różańcowej poczty sztandarowe i uczestnicy udali się pod pomnik ,,Dzieci Zamojszczyzny", gdzie również złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

70. rocznica wysiedleń Zamojszczyzny
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

 
SPOTKANIE OPŁATKOWE 2013 r.

           W dniu 9 stycznia br., odbyło się spotkanie opłatkowe.   Rozpoczęło się ono Mszą św. w kościele pw. św.Jerzego w Biłgoraju. Eucharystię sprawował ks. kanonik proboszcz  parafii Stanisław Budzyński.

           Było to już 16.  kolejne nasze spotkanie. Spotkanie rozpoczęliśmy mszą świętą, by dziękować Bogu za ocalenie, modlić się o szczęście wieczne dla tych, którzy odeszli i by, dzieląc się opłatkiem, składać serdeczne życzenia tym, których Bóg zachował przy życiu.

            W czasie Eucharystii zebrani modlili się, by, jak powiedział ks. Stanisław Budzyński, żyjący byli świadkami heroizmu naszych rodaków a także bestialstwa tych, którzy wkroczyli na polskie ziemie, niszczyli, palili, zabijali. Ale niech w naszych sercach nie będzie nienawiści, my pozostawiamy Bogu odpłatę. Tylko Bóg potrafi odpłacić,tylko Bóg potrafi wynagrodzić za dobro, za zło ukarać i pozostawiamy to wszystko Bogu Ojcu Wszechmogącemu zawierzał te sprawy ks. kanonik. W tej Mszy św. wspominano tych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, i którzy po latach odeszli z tego świata oraz za zmarłych w ubiegłym roku: .s.p. Tadeusza Ćmil, Józefę Maciocha i Stanisławę Swacha z Aleksandrowa, Mariannę Chołyst, Helenę Koneczna, Janinę Omiotek, Adama Król, Anielę Postrzech i Janinę Senderek z Biłgoraja, Stefanię Hyz z Chmielka, Danielę Majewska z Karolówki, Wandę Mach z Łukowej, Jana Skubis z Majdanu Gromadzkiego i Honoratę Ćwikła z Rudy Solskiej.

Po zakończonej mszy świętej wszyscy udali się do Dworku Modrzewiowego,by tam podzielić się opłatkiem.

         Ksiądz kanonik zaintonował kolędę Dzisiaj w Betlejem, a zebrani chętnie przyłączyli się do śpiewającego.  Następnie wysłuchano słów Ewangelii według św. Łukasza o narodzeniu Chrystusa. Jako jedna rodzina dzieci Bożych wasza wspólnota tworzy taką rodzinę módlmy się o zdrowie dla was wszystkich, o Boże błogosławieństwo, byście mogli jeszcze przez wiele lat wędrować i cieszyć się obecnością swoich przyjaciół, obecnością tych, z którymi wspólnie przeżyliście ciężki czas, by Bóg was prowadził ku wieczności, którą przygotował dla nas Chrystus, przychodząc na świat. W intencji waszych rodzin i spraw, które dzieją się w waszych rodzinach. Odmówiono ,,Ojcze nasz.

Aby tradycji stało się zadość przy stole zostawione jedno puste nakrycie.   

         Następnie Henryk Skubisz, prezes,powiedział kilka zdań o działalności Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny Ziemi Biłgorajskiej.

Prezes przypomniał najważniejsze wydarzenia minionego roku, nakreślił plany na najbliższe miesiące i złożył życzenia.

           Burmistrz Miasta Janusz Rosłan, dziękując za pamięć i zaproszenie. Wszystkim państwu życzę tego, o czym mówił pan prezes, przede wszystkim zdrowia i tego żebyśmy się mogli za rok spotkać i z życzliwością tak jak dzisiaj spojrzeć sobie w oczy i złożyć życzenia. Wszystkiego najlepszego.

          Spotkanie opłatkowe obfitowało we wspomnienia. Przywoływane obrazy z historii przeplatały się z opowieściami o teraniejszości, a radość z bycia razem umilały śpiewane wspólnie kolędy.

W spotkaniu uczestniczyło 60 członków, oraz zaproszeni goście: ks.kanonik Stanisław Budzyński, Janusz Rosłan - Burmistrz Biłgoraja, Wiesław Krawczykowski - przedstawiciel Stowarzyszenia Maximilian-Kolbe-Werk, Ryszard Łuczyn - prezes Zarządu Powiatowego LOK w Biłgoraju, Janina Buczek-Różańska - prezes Towarzystwa Opieki nad Majdankiem.M A J D A N E K

 

W dniu 22 lipca na Majdanku odbyły się uroczystości związane z 69. Rocznicą likwidacji obozu na Majdanku.

    Rozpoczęcia uroczystości dokonał Dyrektor Muzeum, który na wstępie powitał przybyłych gości a następnie przedstawił krótki opis Majdanka. Oto fragmenty jego wystąpienia:

Spotykamy się tu dzisiaj by oddać hołd ofiarom niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Tym razem zgromadziliśmy się przed pomnikiem Trzech Orłów na trzecim polu. Obok baraków, w których w latach1932 1944 r. przetrzymywano więźniów. Najpierw rolników lubelskich, następnie więźniów politycznych.

Z trzecim polem wiąże się tragedia rodzin Zamojszczyzny, które dokładnie 70 lat temu zostały tutaj umieszczone w wyniku brutalnych akcji wysiedleńczych.

Jeszcze jeden powód dlaczego odbywają się uroczystości na III polu. Znajduje się tutaj pomnik wzniesiony wiosna 1943r.przez polskich więźniów, którzy w jego podstawie umieścili prochy swoich współtowarzyszy.

Jest to pierwszy pomnik wniesiony ku czci ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych....

 Po wystąpieniach okolicznościowych, przy pomniku ,,Trzech Orłów złożono wiązanki kwiatów.

Następnie w baraku nr 62 została otwarta wystawa ,,Wysiedleńcy Zamojszczyzny w obozie na Majdanku.  Wystawa poświęcona wysiedleńcom z Zamojszczyzny, którzy w 1944 r. byli więzieni na Majdanku. Stowarzyszenie reprezentowali: poczet sztandarowy w składzie: Czesław Kmieć, Krystyna Zygmunt i Józefa Tutka.    

Wiązankę kwiatów w imieniu Stowarzyszenia złożyli: prezes Henryk Skubisz i członek zarządu Stanisław Kurowski


 

70. rocznica likwidacji niemieckiego obozu w Zwierzyńcu

         18 sierpnia 2013 r. w Zwierzyńcu odbyły się uroczystości w 70. rocznicę likwidacji obozu przesiedleńczego, w którym Niemcy osadzili w czasie II wojny 26 tys. osób, w tym 7 tys. dzieci,uczcili byli więźniowie obozu, przedstawiciele władz, kombatanci i mieszkańcy miasta Zwierzyniec.

         Uroczystość rozpoczęła się przy pomniku Dzieci Zamojszczyzny, na terenie byłego obozu. Po krótkich wystąpieniach, przed pomnikiem przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich,lokalnych władz, UDSKiOR  oraz goście,złożyli wieńce i wiązanki kwiatów

          Następnie o godz. 13:00 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski - pomnikiem zbudowanym w miejscu, gdzie był główny plac niemieckiego obozu odprawiona została msza św. w intencji wizionych w obozie i tych, którzy stracili w nim życie. Msza była transmitowana przez TV POLONIA.

W kościele znajduje się ściana pamięci narodowej, przy której jest makieta obozu oraz drewniana rzeźba postać umęczonego człowieka w pozie przypominającej Chrystusa na krzyżu. Postaci dzieci ofiar obozu upamiętnia witraż nad ołtarzem głównym.
         W obozie w Zwierzyńcu od grudnia1942 r. osadzani byli mieszkańcy Zamojszczyzny wypędzani ze swoich domów podczas nasilonej akcji pacyfikacyjnej. Hitlerowcy dokonywali tu selekcji część więźniów trafiała do pracy przymusowej w Niemczech i Austrii, część do obozów koncentracyjnych, a część dzieci - do germanizacji w niemieckich rodzinach.

W sumie w obozie osadzono ok. 26 tys.ludzi, w tym 7 tys. dzieci, z których około 200 zmarło wskutek bicia, tortur,braku jedzenia. Ostatni transport odszedł stąd do Puław 13 sierpnia 1943. Około460 dzieci uratowali z obozu Jan i Róża Zamoyscy, właściciele Ordynacji Zamojskiej, której stolicą był Zwierzyniec. r.

         Wysiedlenia ludności na Zamojszczyźnie, w ramach Generalnego Planu Wschodniego, trwały od listopada 1942 r. do lipca 1943 r. W tym czasie z blisko300 wsi wysiedlono ponad 100 tys. osób, w tym 30 tys. dzieci, z których ok. 10tys. straciło życie w obozach lub podczas transportu z głodu, zimna, chorób,braku opieki.
           Domy wysiedlonych zajmowali koloniści niemieccy. Niemiecka akcja spotkała się z silnym oporem partyzantki, głównie żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich,

których liczne walki z okupantem i akcje zbrojne w obronie Zamojszczyzny nazwano powstaniem zamojskim. Uroczystości w części były finansowe przez nasze Stowarzyszenie.Stowarzyszenie reprezentowane było przez poczet sztandarowy w składzie: Czesław Kmieć, Józefę Tutka i Krystynę Zygmunt. Dar ołtarza złożyli: Henryk Skubisz i Stanisław Kurowski.